نویسنده = مسعود دادیور
تعداد مقالات: 1
1. ریزوسفر، راهکاری برای مدیریت خاک در اطراف ریشه‌ها

دوره 3.1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 25-35

10.22092/lmj.2015.103670

مسعود دادیور؛ مجید فروهر