نویسنده = محمد رضا بلالی
تعداد مقالات: 1
1. راهبردهای مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک در تولید گندم در ایران

دوره 3.1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-72

10.22092/lmj.2015.103704

پیمان کشاورز؛ فرهاد مشیری؛ محمد مهدی طهرانی؛ محمد رضا بلالی