نویسنده = یاسر عظیم زاده
تعداد مقالات: 2
2. اثر بیوچار بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک

دوره 4.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 161-173

10.22092/lmj.2017.109488

یاسر عظیم زاده؛ نصرت اله نجفی