نویسنده = علی اسدی کنگرشاهی
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی شاخص‌های جذب و انتقال عناصر غذائی سه پایه‏ مرکبات

دوره 5.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 137-150

10.22092/lmj.2018.115871

طاهره رئیسی؛ علی اسدی کنگرشاهی؛ مرتضی گل محمدی