نویسنده = علیرضا نیکویی
تعداد مقالات: 1
1. نقش تناوب‌ زراعی در حفاظت از منابع آب و خاک (مطالعه موردی: دهستان دشت شهرضا)

دوره 6.1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 83-94

10.22092/lmj.2018.117170

امیرهوشنگ جلالی؛ علیرضا نیکویی