نویسنده = حسین اسدی
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌های تبدیلی رادیونوکلوئیدهای پلوتونیوم برای برآورد میزان جابجایی خاک

دوره 7.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 129-141

10.22092/lmj.2019.120551

مراد میرزایی؛ رایحه میرخانی؛ ابراهیم مقیسه؛ محمد حسن روزیطلب؛ حسین اسدی


2. معرفی کاربرد رادیونوکلوئید‌ پلوتونیوم در تحقیقات فرسایش خاک

دوره 7.1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 15-26

10.22092/lmj.2019.119499

مراد میرزایی؛ محمد حسن روزیطلب؛ حسین اسدی؛ رایحه میرخانی