نویسنده = محمد شوکتی آمقانی
تعداد مقالات: 2
1. مروری بر تجارب ایران و برخی کشورهای آسیایی در حفظ کاربری اراضی کشاورزی

دوره 6.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 115-130

10.22092/lmj.2019.118331

محمد شوکتی آمقانی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ حسین شعبانعلی فمی


2. مروری بر وضعیت خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در جهان و ایران

دوره 6.1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 63-82

10.22092/lmj.2018.117169

محمد شوکتی آمقانی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ حسین شعبانعلی فمی