کلیدواژه‌ها = گلستان
تعداد مقالات: 1
1. فرسایش تونلی، تهدید یا فرصت

دوره 7.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 165-177

10.22092/lmj.2019.120553

محسن حسینعلی زاده؛ محمد علی نژاد؛ حمید زارعی؛ علیرضا جلالی فرد