کلیدواژه‌ها = محیط زیست
تعداد مقالات: 1
1. نماتدها، نشانگرهای زیستی آلودگی خاک به فلزات سنگین

دوره 5.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 113-124

10.22092/lmj.2018.115864

هادی کریمی پور فرد