کلیدواژه‌ها = پایش زیستی
تعداد مقالات: 2
1. نماتدها، نشانگرهای زیستی آلودگی خاک به فلزات سنگین

دوره 5.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 113-124

10.22092/lmj.2018.115864

هادی کریمی پور فرد


2. کاربرد نشانگرهای زیستی در پایش سلامت اکوسیستم خاک (با تأکید بر کرم‌های خاکی)

دوره 3.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 141-152

10.22092/lmj.2016.106233

امیر حسین حمیدیان؛ مجتبی یحیی آبادی