کلیدواژه‌ها = آبیاری در کشاورزی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کیفیت آب‌های زیرزمینی همجوار رودخانه زاینده رود

دوره 3.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 97-106

10.22092/lmj.2016.106053

غلامرضا اسداله فردی؛ افسانه فرجی؛ پاشا خراسان‌زاده