کلیدواژه‌ها = بم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روند تغییرات کاربری اراضی منطقه بم

دوره 4.1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-31

10.22092/lmj.2016.107014

صالح سنجری