کلیدواژه‌ها = نانوکودها
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر کاربرد نانوکودهای عناصر غذایی کم‌مصرف در تغذیه گیاهان

دوره 4.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 115-132

10.22092/lmj.2017.109483

محمد رضا مقصودی؛ نصرت اله نجفی