کلیدواژه‌ها = گرماکافت
تعداد مقالات: 3
2. مروری بر اثرات کاربرد بیوچار بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک

دوره 5.1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 13-30

10.22092/lmj.2017.113291

الهیار خادم؛ فائز رئیسی؛ حسین بشارتی


3. اثر بیوچار بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک

دوره 4.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 161-173

10.22092/lmj.2017.109488

یاسر عظیم زاده؛ نصرت اله نجفی