کلیدواژه‌ها = کود زیستی
تعداد مقالات: 5
1. نقش باکتری آزوسپیریلوم بر عملکرد گندم در یک خاک آهکی

دوره 6.1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 103-114

10.22092/lmj.2018.117172

محمد حسین ارزانش


3. مدیریت تلفیقی مصرف کودهای شیمیایی و زیستی در کاهش غلظت نیترات در اسفناج

دوره 4.1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 44-55

10.22092/lmj.2016.107016

محمدرضا نائینی؛ محمد هادی میرزاپور


5. ازتوباکتر و نقش آن در مدیریت حاصخیزی خاک

دوره 2.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 79-94

10.22092/lmj.2015.101241

هوشنگ خسروی