کلیدواژه‌ها = حفاظت از اراضی
تعداد مقالات: 1
1. پیامدهای اجتماعی و بوم‌شناختی تغییر بی‌رویه کاربری اراضی کشاورزی

دوره 5.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 81-97

10.22092/lmj.2018.115849

حمیدرضا دورودیان؛ عاطفه دورودیان