کلیدواژه‌ها = بار سطحی
تعداد مقالات: 1
1. رفتار و سرنوشت نانوذرات در خاک

دوره 5.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 165-183

10.22092/lmj.2018.115877

معصومه مهدی زاده؛ نصرت اله نجفی