کلیدواژه‌ها = باکتری محرک رشد گیاه
تعداد مقالات: 1
1. نقش باکتری آزوسپیریلوم بر عملکرد گندم در یک خاک آهکی

دوره 6.1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 103-114

10.22092/lmj.2018.117172

محمد حسین ارزانش