کلیدواژه‌ها = سامانه‌های میکروالکترومکانیکی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد نانوحسگرها در تعیین رطوبت و دمای خاک

دوره 6.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 169-178

10.22092/lmj.2019.118336

معصومه مهدی زاده؛ نصرت اله نجفی