کلیدواژه‌ها = نیتروژن
تعداد مقالات: 2
1. مدیریت تلفیقی مصرف کودهای شیمیایی و زیستی در کاهش غلظت نیترات در اسفناج

دوره 4.1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 44-55

10.22092/lmj.2016.107016

محمدرضا نائینی؛ محمد هادی میرزاپور


2. مدیریت بهینه توصیه کودی در اراضی زیر کشت زیره سیاه (Bunium persicum)

دوره 3.1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-60

10.22092/lmj.2015.103703

سیدمجتبی نوری حسینی؛ حمید رضا ذبیحی