نویسنده = مریم صفوی گردینی
تعداد مقالات: 2
1. انتخاب روش مناسب برآورد تبخیر-تعرق مرجع در شرایط کمبود داده‌های هواشناسی (مطالعه موردی شهرستان خرم‌بید در استان فارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1398

10.22092/lmj.2019.123410.152

هدیه احمدپری؛ مریم صفوی گردینی؛ محبوبه ابراهیمی