کلیدواژه‌ها = استان گلستان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نگرش روستاییان حاشیه جنگل نسبت به تغییر کاربری اراضی جنگلی (مطالعه موردی استان گلستان)

دوره 6.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 143-151

10.22092/lmj.2019.118334

احمد بادآهنگ گله بچه؛ احمد عابدی سروستانی؛ محمدرضا محبوبی