کلیدواژه‌ها = دیدگاه متخصصین
تعداد مقالات: 1
1. موانع تحقق مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران از دیدگاه مدیران اجرایی و کارشناسان

دوره 7.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 179-193

10.22092/lmj.2019.120554

فاطمه عسکری بزایه؛ اصغر طهماسبی