کلیدواژه‌ها = پساب
تعداد مقالات: 4
1. استفاده از فاضلاب در کشاورزی: فرصت‌ها، چالشها و راهکارها

دوره 6.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 213-231

10.22092/lmj.2019.118339

حامد رضایی؛ سعید سعادت


2. کاربرد فاضلاب شهر اراک در اراضی زراعی

دوره 4.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 175-189

10.22092/lmj.2017.109489

امیر مرادی نژاد؛ نادر قلی ابراهیمی


3. پرتوهای یون‌ساز و تأثیر کاربرد آن بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی پساب فاضلاب

دوره 4.1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 79-96

10.22092/lmj.2016.107018

حمایت عسگری لجایر؛ نصرت‌اله نجفی؛ ابراهیم مقیسه