تعداد مقالات: 102
101. استفاده از فاضلاب در کشاورزی: فرصت‌ها، چالشها و راهکارها

دوره 6.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 213-231

10.22092/lmj.2019.118339

حامد رضایی؛ سعید سعادت


102. بررسی روش‌های اندازه‌گیری هیومیک اسید و فولویک اسید در مواد کودی

دوره 7.1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-113

10.22092/lmj.2019.119505

کریم شهبازی؛ مصطفی مارزی؛ شیدا طباخیان