کلیدواژه‌ها = خصوصیات خاک
تعداد مقالات: 2
1. مروری بر اثرات کاربرد بیوچار بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک

دوره 5.1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 13-30

10.22092/lmj.2017.113291

الهیار خادم؛ فائز رئیسی؛ حسین بشارتی